Disclaimer


Over deze internetsite
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Gebruik van deze website
Het volgen van de op deze site gepubliceerde fietstocht gebeurt op eigen risico.
De leden van de tuinderskring zijn nooit aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade.

Foto’s
De gebruikte foto’s op deze website zijn geplaatst met toestemming van de diverse fotografen. Het is niet toegestaan deze te kopiĆ«ren en te verspreiden.

Wijzigingen
www.tuinderskringharenkarspel.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.